header

Mina tjänster

Min huvudprodukt är upprättande av skogsbruksplaner.

En skogsbruksplan kan upprättas i flera syften. Det vanligaste är att den görs för att underlätta skötseln av en skogsfastighet. Den kan också vara ett mycket bra underlag för en värdering vid en fastighetsaffär eller överåtelse inom släkten.

I planen får du veta bl a:

  • Fastighetens virkesvolym och åldersfördelning
  • Vilka möjligheter till avverkning som finns
  • Fastighetens skogsvårdsbehov
  • Befintliga naturvärden samt möjligheter att utveckla dessa

 

© Skog & Land Service | Vattlång 164 | 82071 ILSBO | Tel: 070-246 85 89 | info@skogoland.se
Design: Norrwebb | Drift & Produktion: Wikinggruppen